بسیار زیبا بود
خودتون هم تا حالا کاتالوگ طراحی کردید؟
منظورم اینه که نمونه کاتالوگ هم دارید؟