روز خوش دوستان. دلیل نشون داده نشدن هندل کی فریمها در موشن پت در نمای کامپوزیشن چی هست؟