سلام
باید مختصات Position اون نوشته یا Solid رو بدید به مختصات Position لایه سه بعدی خودتون تا همان قسمت قرار بگیره
و اگه سایز کوچیک بود در قسمت Scale سایز رو بزرگ کنید