سلام و درود
نسخه جدیدی اومد که خودش کرک میشه
https://www.video-plugins.ir/?p=446
https://www.video-plugins.ir/?p=3994
https://www.video-plugins.ir/?p=4411
https://www.video-plugins.ir/?p=915