سلام و درود
اتفاقا همونجایی که من میخواستم ببینم و چک کنم رو نذاشتید
عکس کامل بذارید