می تونی از بعضی از ابزارهای آماده مثل ویدی وود استفاده کنی. البته فکر کنم نسخه حرفه ایش پولی باشه و اشتراک اش رو باید بخرید. آموزشش هم تو اینترنت فراوان موجوده.