تیم بادی من به منظور تکمیل نیروی متخصص در نظر دارد تا با یک گرافیست حرفه ای وارد همکاری شود . رزومه خود را از طریق لینک زیر ارسال نمائید .

https://bodyman.ir/join-us/