سلام و درود
دوستانی که خواهان همکاری در ساخت تیزر سه بعدی رئال که یک تجربه در سطح کارهای بین المللی هست، به صورت ساخت کل کار یا همکاری در بخشی از پروژه مثل ریگ کاراکتر و ... لطفن پیام بدن.

نمونه کار تولید شده در سطح چنین کاری مدنظر است:
https://vimeo.com/441780461

آیدی تلگرام جهت تماس: @AzadVFX

سپاس بیکران.