سلام دوستان
یک مشکل در خصوص view cubدارم .از منوی +وقتی تیکش میزنم فعال نمیشه وزیر مجموعش باز نمیشه. از قسمت تنظیمات هم وقتی تنظیمش میکنم وokمیکنم خود به خود غیر فعال میشه لطفا اگه بلدین کمک کنید.