سلام فک نکنم اینجا جای خوبی برای این سوال باشه توی انجمن های سخت افزار مطرح کنید بهتره