سلام
هرچی اسکریپت برای موهو هست این قسمت میتونید دانلود کنید
Introduction - MOHO Scripting