ببینید این بحث یک روز دوروز نیست یاد بگیرید
خیلی از تکنیک ها و ابزار های نرم افزار رو باید کار کنید تا این مدلسازی هارو انجام بدید

این آموزش هارو برای مقدماتی ببینید
لینک آموزش فصل اول : http://video-effects.ir/?p=475
لینک آموزش فصل دوم : http://video-effects.ir/?p=483
لینک آموزش فصل سوم : http://video-effects.ir/?p=487
لینک آموزش فصل چهارم : http://video-effects.ir/?p=530