سلام دوست عزیز، من هم همین مشکل رو دارم ولی آخرین آپدیت زیبراش و آخرین کرک رو نمیدونم از کجا پیدا کنم!