سلام
درست متوجه نشدم
عکسی از ابزار هایی که میگید بزارید