با سلام
لطفا یک اسکرین شات از مشکلتون قرار بدهید تا بهتر بتوانیم راهنماییتان کنیم.