سلام
میتونید پروژتون رو بزارید ببینم کجا اشتباه می کنید