جواب را پیدا کردم
شما لازم است که هر لایه ای را که می خواهید به عنوان تکسچر می خواهید تنچی کنید را در کاپوزیشن اصلی که در ان پلاگین المنت تری دی فعال است قرار دهید و نمایش را خاموش کنید و بعد در پلاگین النت تری دی در قسمتی که می توان تصویر تنظیم کرد لایه موجود در کامپوزیشن را انتخاب کنید و استفاده کنید .