فکر کنم به خاطر بیت ریت و اندازه بالا تصویر هستش که گوشی توان پردازش نداره بیت ریت و سایز رو کم کنید