سلام
اول از همه برگ رو درست کنید بعد روی یک Plane می توانید با کمک ابزار Cloner بر روی زمین منتشر کنید.
اگه بخواین آموزش ساخت منظره پاییزی رو به خوبی یاد بگیرید این آموزش هارو ببینید

http://ul.to/uoz2bm6r
http://ul.to/btgk8cjk
http://ul.to/0aell1yd
http://ul.to/edf6k7vy
http://ul.to/jy7th8c0
http://ul.to/oztl9c56
http://ul.to/tbm8e3na