سلام
چطوری می تونیم تنظیمات را انجام بدیم که ثانیه مثل ساعت تا 60 ثانیه باشه و شمارش دقیقه عوض بشه؟