همین ایران خودرو الان بخش خیلی زیادی از بازار خرید و فروش خودرو رو برای خودش کرده. راستی من درباره خودرو فرسوده زیاد شنیدم که دنبالشن من اینجارو پیشنهاد میکنم.