در این سبک کارتون من بیشتر انیمیشن کیت و میم میم رو میپسندم.